Cevamit

Cevamit je nevýbušná směs na bázi vápna pro rozpojování a rozbíjení pevných soustav - tedy pro beton, kameny, horniny a zdivo. Používá se všude tam, kde nelze použít výbušniny ani těžkou techniku. Stačí navrtat, nalít směs Cevamitu a vody a počkat, až tlak 40MPa udělá své.

Co je Cevamit

Cevamit je nevýbušná směs pro rozpojování a rozbíjení pevných soustav především tam, kde není možné použít těžkou techniku nebo výbušniny. Touto směsí mohou být rozpojovány jen takové materiály, které se působením tahového napětí porušují křehkým lomem, to zn., že touto směsí nemohou být rozpojovány např. plastické materiály.

Cevamit je v podstatě speciální maltová směs, která po smíchání s vodou v určitém poměru hydratuje a zároveň zvětšuje svůj objem v důsledku vzniku nové hutné struktury. Přitom vzniká tzv. krystalizační tlak, který dosahuje hodnot 30 až 40 MPa.

Kde se Cevamit využívá

 • Těžba a opracování skalních hornin pro kamenickou výrobu i v přísně chráněných oblastech.
 • Rozpojování nadměrných kusů kamene.
 • Destrukce betonových a železobetonových konstrukcí zdiva.
 • Destrukce jiných pevných materiálů, které mají pevnost v tahu menší než v tlaku.
 • Úprava závěrných svahů, rýh, apod.
 • V inženýrském stavitelství a hloubení studní
Rozdělování kamene Cevamitem
Rozbíjení železobetonu Cevamitem

Výhody použití Cevamitu

 • Nepodléhá schvalovacímu procesu
 • Jednoduchá manipulace se směsí a suspenzí
 • Nevyžaduje speciální školení
 • Bezpečnost procesu rozpojování
 • Bez nežádoucích účinků jako při trhacích pracích
 • Možnost rozpojování na místech, kde nelze použít trhaviny
 • Bez vedlejších účinků na okolní terén ani na rozpojovaný materiál
 • Možnost kdykoliv proces rozpojování ukončit vyvrtáním zatuhnuté směsi z vrtu
 • V nabídce letní i zimní směs, malá i velká balení
 • Nízká cena

Jak to funguje?

Nejdříve se do daného pevného systému navrtají vývrty o délce rovnající se 80 % jeho výšky nebo délky či šířky. Minimální průměr otvorů je 30 mm a maximální průměr otvoru je 105 mm (při průměru 60mm a více se musí díra po nalití směsi vhodně zazátkovat). Do rozpojovaného materiálu vyvrtáme vrty pod takovým sklonem, aby do nich bylo možno nalít suspenzi CEVAMITU. Optimální průměr vrtu je 40mm. Vrty vrtáme v řadách. Vzdálenost mezi jednotlivými vrty je 10-ti násobek průměru vrtu a závisí na pevnosti rozpojovaného materiálu. Ve zvlášť křehkých materiálech pracuje až do 40-ti násobku průměru vrtu.

cevamit - rozpojený kámen
cevamit - rozbíjení betonu

Příprava suspenze Cevamitu

CEVAMIT se namíchá s vodou v poměru cca 10:3 (tj. na 3 díly vody 10 dílů Cevamitu) tak, že se čistá voda nalije do vhodné nádoby a postupně se za stálého míchání přidává CEVAMIT, dokud nevznikne homogenní kašovitá suspenze. Po míchání je nutno směs použít do 15 minut, jinak nastává tuhnutí. Směs je možno míchat i v míchačkách na beton. Ve vrtech nesmí být voda. Pokud není možno vodu z vrtů odstranit, pak je nutno směs plnit do polyetylénových střev nebo do střev Cutisin tak, aby byl vyplněn celý prostor vrtu.

Rozpínání s tlakem až 40 MPa

V průběhu cca jedné hodiny směs CEVAMITU ve vrtu zatvrdne a začíná hydratovat. Po dobu hydratace se CEVAMIT rozpíná a vyvolává na stěny vrtu tlakové napětí, které závisí na průměru vrtu a obsahu vody ve směsi a pohybuje se okolo 40 MPa. Doba hydratace je 72 hodin.

Rozpojení materiálu nastane v průběhu cca 24 – 72 hodin. Závisí na hustotě použité směsi a teplotě rozpojovaného materiálu.

cevamit - rozpojování kamene
cevamit - balení, paleta

Balení 5kg, 25kg a 1000kg

Cevamit se standardně dodává v kbelících o 5kg a polyetylénových pytlích o hmotnosti 25 kg. V nabídce je také celá paleta čítající 40 pytlů a celkově 1000kg hmoty. Dodávku zajistíme až na místo spotřeby v jakémkoliv množství. Likvidace nepoužitého Cevamitu je stejná jako u nehašeného vápna.

Dokument o Cevamitu

Objednávka Cevamitu
Množství


Cena

Od 4ks 1 149,50 Kč/bal
bez DPH

Cevamit.com logo

S Cevamitem to zvládnete!

Rozbít či oddělit beton, kámen, skálu či zdivo s Cevamitem zvládnete levou zadní. Stačí navrtat, namíchat, zalít a počkat.